Search for restaurant:

Za Dvoma Zaytsiamy

Recommend you to visit another restaurant:

Sobi Club

Address: Khotyanovka village, Kiev region, Ukraine
Phone: +380 44 332-70-07 ; +380 67 223-01-11 ; +380 67 999-91-91

Black pig beer restaurant

Address: 8/14 Velyka Zhytomyrska St., Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 434-70-77

Family Eco Club Rulikov

Cuisine: European

Address: 1 Sovkhozna St., Rulykiv village, Kiev region, Ukraine
Phone: +380 96 869-69-49 ; +380 66 369-69-49 ; +380 97 730-35-37

Mountain stream

Cuisine: European, Georgian, Ukrainian

Address: Киевская обл., Бориспольский р-н, с. Гора, ул. Мичурина, 66
Phone: +380 98 098-91-91 ; +380 44 953-49-21

Europe

Cuisine: European, Ukrainian

Address: 3 Yuriia Shumskoho St, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 553-39-57 ; +380 44 550-81-55