Romankovskaya Usadba

Type: Restaurant, Banquet hall, Restaurant in the Country, Restaurant in the Hotel
Phone: +380 67 407-09-51
Address:28 km of New Obukhov road; 21 Sosnovyi Bor St., Romankov village, Kyiv region, Ukraine