Search for restaurant:

China White

Type: Restaurant
Cuisine: Chinese, Japanese, European
Location:Pechersk, Center

Recommend you to visit another restaurant:

Premier Hotel Lybid

Cuisine: European, Ukrainian

Address: 1 Peremohy Pl, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 236-00-63 ; +380 44 239-76-00

Romankovskaya Usadba

Address: 28 km of New Obukhov road; 21 Sosnovyi Bor St., Romankov village, Kyiv region, Ukraine
Phone: +380 67 407-09-51

Verkhovyna

Cuisine: Ukrainian, European

Address: 24 Petropavlivska St., Petropavlivska Borshchagivka village, Kyiv region
Phone: +380 44 339-99-31 ; +380 50 404-33-01 ; +380 98 166-96-24 ; +380 63 304-04-71

Address: 135 Peremohy Prosp, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 339-99-57 ; +380 67 483-61-81 ; +380 50 332-89-71 ; +380 73 259-70-57

Dnipers Riviera

Cuisine: European, Ukrainian, Mediterranean, Caucasian

Address: Lutnevaya St, (Goloseevskiy district, Zukov island), Kyiv, Ukraine
Phone: +380 67 208-54-42

Fortecya Hetmana

Cuisine: Ukrainian, European, Caucasian

Address: 1 km of Odessa road, 103 Instytutska St., Hatne village, Kyiv, Ukraine
Phone: +380 44 337-37-60 ; +380 68 577-97-97