Sovskie Prudy

Type: AtHotel
Phone: +380 67 600-69-71 ; +380 44 337-10-10
Address:112/40 Kirovogradska St., Kyiv, Ukraine