The Conference Centre of Khreshchatyk Hotel

Type: AtHotel
Phone: +380 44 596-80-00 ; +380 44 596-80-01
Address:14 Khreshchatyk St., Kyiv, Ukraine