Green Villa

Type: conference hall, Country, AtHotel
Phone: +380 44 338-54-08 ; +380 50 327-58-58
Address:Kyiv – Revne – Rogoziv road, Hora village, Kyiv region, Ukraine