Fortecya Hetmana

Type: Country, AtHotel
Phone: +380 44 337-37-69
Address:1 km of Odessa road, 103 Instytutska St., Hatne village, Kyiv, Ukraine